Voor wie is JOBtoWORK?

Gebruikers

JOBtoWORK is geschikt voor coaches, klantmanagers, re-integratie consulenten, trainers en HR professionals om mee te werken. De aandachtsgebieden en het bijbehorende materiaal bieden altijd structuur en voldoende opdrachten en oefeningen om met medewerkers en cliënten aan de slag te gaan.

Toepassingsmogelijkheden

JOBtoWORK is toe te passen bij alle vragen rond Mens en Werk. Te denken valt aan:

  • Coachingsgesprekken
  • Loopbaangesprekken
  • Gesprekken in de HR cyclus
  • Re-integratie- en outplacement trajecten (van Werk naar Werk trajecten)
  • Gesprekken met leerlingen op scholen (MBO, HBO, WO)

JOBtoWORK kan ingezet worden voor elk opleidingsniveau. De ene medewerker of cliënt zal meer of minder begeleiding nodig hebben bij het maken van de opdrachten en de verwerking van de resultaten daarvan.

Individuele coaching

Elke opdracht/oefening wordt afgesloten met reflectie en samenvatting. Het is fijn om de uitkomsten te bespreken met een ander/ een maatje. Het “maatjes” principe geeft mensen het gevoel er niet alleen voor te staan. Dit kan iemand zijn uit het sociale netwerk van uw cliënt (familie, kennis, vriend), die een luisterend oor biedt. Het kan ook iemand zijn vanuit eenzelfde situatie als de cliënt. De ervaring leert dat twee mensen, die in hetzelfde schuitje zitten elkaar uitstekend kunnen helpen.

Groepen

De opdrachten en oefeningen van JOBtoWORK zijn ook goed te gebruiken in workshops en trainingen. Je kunt als trainer zelf een maatwerktraining voor jouw groep samenstellen.