Jobtowork BV
Middenweg 44
1746 EA Dirkshorn
+31 6 12 93 69 24
joke@pezzoperpezzo.nl
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Joke de Geest

 

Joke is eigenaar van JOBtoWORK en mede eigenaar van Pezzo per Pezzo. Zij werkte daarvoor bij Randstad HR Solutions als HR consultant, trainer & coach. Zij was eerder projectmanager outplacement & employability, trainer & coach en methodiekontwikkelaar. Zij houdt zich met name bezig met advies, vormgeving en uitvoering van leer- en ontwikkelvraagstukken van management en medewerkers in diverse profit- en non-profit organisaties.

Zij heeft zich gespecialiseerd in de thema’s: employability (vergrijzing), (persoonlijk) leiderschap, diversiteit (vrouwen), teamcoaching en train de trainer.

Studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en volgde diverse opleidingen en cursussen op het gebied van HR, loopbaan- & persoonlijke ontwikkeling en organisatie advies. Vanaf 1975 is zij werkzaam in de zakelijke dienstverlening in het brede veld van mens en werk. Haar ervaring in management-, commerciële-, trainings- en coachingsfuncties geven haar een brede kijk op ontwikkelmogelijkheden van mens en organisatie. Zij doet dit op een pragmatische, vernieuwende en oplossings- en ontwikkelingsgerichte manier, waarbij zij de ander spiegelt en ook confronteert.

Haar motto is: “beweging geeft energie!”

 

 

 

 

 

 

 

 


Han

Jacqueline Boots

 

Jacqueline Boots is eigenaar van De Ommezwaai en het eerste aanspreekpunt voor nieuwe trajecten en trainingen en zorgt voor een goede match tussen vraag en aanbod.

Zij verzorgt bij ondernemerstrainingen, managementcoaching, coachings- en loopbaanadviestrajecten en diverse maatwerktrainingen.

Bij de Ommezwaai in Alkmaar worden gedurende het hele jaar de JOBtoWORK licentie- en  inwerktrainingen verzorgd. JOBtoWORK maakt ook onderdeel uit van de Ommezwaai opleiding voor Loopbaanprofessional 3.0.

Jacqueline heeft een HBO Opleiding Personeel en Arbeid achter de rug en vele jaren ervaring in het HR-vak. Zij heeft als HRM professional aan de wieg gestaan van veel loopbaantrajecten en –trainingen en managers geadviseerd over teamontwikkeling, opleidingsvraagstukken en andere HR issues.

Naast de basisopleiding Doelgericht Coachen volgde zij een trainersopleiding Creatief Denken en diverse verdiepingsmodulen bij De Ommezwaai.


Han de Geest

Heeft in 2000 het bedrijf PezzoPerPezzo opgericht. Hij werkte daarvoor als docent lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Daar was hij mede initiatiefnemer en ontwikkelaar van het Montessori onderwijs en onderwijs voor meer en hoogbegaafden.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de thema’s: communicatie, verhoortechnieken, re-integratie, vitaliteit (vergrijzing) en train de trainer.

Studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en volgde diverse opleidingen en cursussen op het gebied van communicatie, loopbaan- & persoonlijke ontwikkeling. Vanaf 2000 is hij  werkzaam in de no


n-profit en zakelijke dienstverlening. Als docent, trainer en coach daagt hij mensen uit om zelf  in beweging te komen, soms spiegelend, soms confronterend en altijd met humor.

Rob Rob Folkers

 

De wereld helder maken voor elkaar is een van rob’s voornaamste drijfveren.

Op het zelfde moment over hetzelfde praten is zijn credo.

Rob wil mensen in staat stellen hun mogelijkheden haalbaar te maken door het creëren van een helder begin en haalbare resultaten.

Zijn passie is mensen niet alleen daarvoor een handvat te bieden, maar ook voor alles wat daartussen moet gebeuren.

Dat heeft geleid tot www.kiper.nl waar hij de geestelijk vader van is.

Rob heeft zichzelf ooit de opdracht gesteld om een visueel instrument te ontwikkelen wat in één oogopslag duidelijk maakt wat we van elkaar op welk moment verwachten.

JobToWork is daaruit voortgekomen op de voor hem mooiste denkbare manier:

Samen met andere gedreven mensen een eenvoudige oplossing bedenken voor zoiets complex als het werken aan het vinden van een (andere) baan.

Naast zijn werk als trainer en coach is hij steeds bezig met het ontwikkelen van trainingen en begeleidingstrajecten.

Met JobtoWork geeft Rob invulling aan één van zijn persoonlijke doelen: mensen inzicht, plezier en succes verschaffen in het realiseren van hun mogelijkheden en… het najagen van hun dromen.

leatitia Laetitia Jongkind

 

Laetitia is een vrouw die er constant naar streeft om te leven in verbinding met anderen en met zichzelf.

Dat maakt dat zij in haar werk als coach prettig en feilloos de vinger op de tere plek kan leggen om dit vervolgens te laten groeien naar “andere” manieren en oplossingen. Zij gaat enthousiast en gedreven mee in je passie of gaat er samen met jou naar op zoek.

Door heel goed naar je te luisteren gaat ze samen met jou:

  • Op zoek naar waar jij op dit moment trots op bent
  • Welke kwaliteiten je te bieden hebt aan de wereld.
  • Naar wat je verlangens zijn.
  • Op zoek naar hetgeen wat voor jou zo belangrijk is dat je er iedere dag voor op wilt staan.

Laetitia laat je zien hoe je kunt doorzetten, samen kunt werken en hoe je dit kunt leren als je er niet tevreden over bent. Samen onderzoeken we of je het werkend leven aan durft, om meer plezier en avontuur te ervaren.

Laetitia zorgt ervoor dat je trots bent op hetgeen jou “anders” maakt.

Uniek en onderscheidend van wat alle anderen te bieden hebben.

Marianne Marianne Jansen

 

Marianne krijgt energie als ze anderen een spiegel kan voorhouden zodat zij inzichten krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Door haar empathisch vermogen kan ze goed luisteren, de grote lijnen zien en daarmee mensen motiveren en inspireren om dromen waar te maken.

Marianne staat altijd open voor nieuwe ideeën en blijven ontwikkelen is belangrijk voor haar.

Vandaar haar inzet bij Jobtowork. Ze vindt het belangrijk dat mensen weer in hun kracht komen/blijven en dingen doen waar ze blij van worden.

Een motto van haar is:

dream